Форумът се организира в рамките на програмата за духовния празник на Видин Димитровден и се проведе в залата на Общинския съвет. Той събра читалищни дейци от цялата Видинска област. Гост на събитието бе заместник-кметът на Община Видин Борислава Борисова.

В началото на срещата Силвана Сюлейман, гл. експерт „Култура и изкуство“ в Община Видин отбеляза, че днешната среща има две основни задачи – да бъде направена ретроспекция на най-важното, което се е случило в читалищната мрежа през изминалия период от 10 години и да бъде очертана перспективата за работа през следващата година. Тя подчерта, че постигнатите резултати през това време са благодарение на общите усилия и добро взаимодействие между Регионалния експертно-консултантски център „Читалища“, работещите в отдел „Хуманитарни дейности“ на Община Видин и всички читалищни дейци.

Борислава Борисова поздрави от името на кмета на Община Видин д-р Цветан Ценков и от свое име присъстващите на дискусионния форум. „Радвам се, че читалищата на територията на Общината се включват активно в културния ни календар, а има и читалища от по-големите населени места, които инициират свои интересни прояви с цел да популяризират богатото фолклорно творчество и традиции“ – каза тя. Заместник-кметът пожела на всички да работят все така всеотдайно, с много любов и ентусиазъм и изрази убеждението си, че читалищата и занапред ще бъдат неизменна част от културния живот не само на Община Видин, но и на цялата област.

Председателят на Сдружение „Видински фонд „Читалища“ Славена Петрова направи ретроспекция на свършеното през 10-годишния период. Тя отбеляза, че в презентацията фокусът е поставен не върху ежедневните задачи, а върху реализираните проектни дейности. Славена Петрова представи информация и за началото на работата на читалищната мрежа, което е свързано с учредяването на сдружението, регистрирано първоначално като Общински фонд „Читалища“. Впоследствие обаче към него се присъединяват и читалищни дейци от населени места извън Община Видин, дейността му се разраства и то добива все по-голяма популярност и днес работи на територията на цялата област. Организацията осъществява активно дейности  в няколко стратегически направления: съхраняване, трансмисия и популяризиране на уникалното нематериално културно наследство на Видинския край; осигуряване подкрепа за развитие на децата и младежите от региона; подкрепа и развитие на читалищната мрежа в област Видин и повишаване капацитета на членовете на управителните органи на читалищата и на читалищните работници.

През периода се разработват и са реализирани успешно десетки проекти по национални, европейски и трансгранични програми.