На 21-ви март Съюзът на работодателите в системата на народната просвета в България/СРСНПБ/ - Плевен беше организатор на работна среща-дискусия на тема: "Стъпки за изграждане на успешен СТЕМ център", която се състоя в концертната зала на ДФСГ "Интелект".

Темата е изключително актуална от гледна точка на предстоящото изграждане на такива центрове във всички български училища.

Пред повече от 100 директори от област Плевен, водещите на събитието Наталия Митева и Александра Мирчева, образователни експерти със значителен опит в анализа и управлението на национални програми и политики, представиха възможностите за изработка на стратегии за изграждането на успешни СТЕМ кабинети и центрове.

Ръководството на ДФСГ "Интелект" изказа скрени благодарности за безкористно отделеното време на лекторите и адмирации за техния висок професионализъм и компетентност при презентациите по проблема.