В залата на Областната дирекция на МВР - Смолян зам. директорът комисар Костадин Бундов посрещна учениците и даде старт на Детската полицейска академия. Той им разясни, че им предстоят много интересни занимания и атрактивни демонстрации, и че тази кампания им дава възможност да придобият много нови умения, които да прилагат в ежедневието си. Също, че ще бъдат научени да се справят с различни житейски ситуации и ще се възпитават навици за безопасно поведение.

На откриването присъстваха зам. - кметът на Смолян Марин Захариев и Сийка Алексиева - секретар на МКБППМН при Община Смолян. Захариев, който е и председател на МКБППМН, приветства участниците и апелира получените знания и опит да споделят със своите връстници. 

Основната цел на провеждането на Детска полицейска академия, е да се утвърди ценностно отношение на подрастващите към закона и законосъобразното поведение, да се запознаят с дейността на служителите от различните служби в министерството и по този начин да се повиши тяхното доверие към институцията, да спомогне за развиване у децата на умения за справяне в критични ситуации, за работа в екип, за взаимопомощ.

Децата-доброволци ще се обучават в Детската полицейска академия веднъж седмично до края на учебната година под ръководството на инспектор Николай Митрев. Той допълни, че през това време ще имат възможността да се запознаят с различните служби и регионални структури на МВР, да се срещнат лично с полицейски служители и да научат от тях подробности за дейността им. Ще затвърдят основните правила за пътна безопасност. Предвидено е и едно от най-атрактивните занимания в рамките на Детската полицейска академия - стрелбата с малокалибрено оръжие

Малките полицаи си тръгнаха пременени с нови униформи - тениски и шапки с логото на ДПА, осигурени от МКБППМН при Община Смолян.