Среща между ръководния екип на Община „Тунджа“и  делегация от община Енез, Република Турция, ръководена от кмета  - Йозкан Гюненч и Ямболска търговско-промишлена палата, се проведе в сградата на тунджанска община.

Поводът за срещата е одобрена концепция по програмата за Трансгранично сътрудничество България-Турция 2021-2027.

На нея бяха обсъдени действията по разписване на проект „Нашето бъдеще“ - дейностите на всеки от партньорите, времеви обхват, финансова рамка.

Кметовете на двете общини си пожелаха още нови съвместни проекти.