В края на м. януари 2024 г. броят на регистрираните безработни лица в Бюрото по труда  - Враца е 1833 човека.

Нови  58 души са останали без работа в сравнение с предходния месец декември 2023 г. и със 124  повече в сравнение със същия месец на миналата година.

Равнището на безработица е 6,42% за ДБТ – Враца, като е нараснало с 0,2 процентни пункта в сравнение с м. декември 2023г.

- Община Враца - 4,91%

- Община Криводол - 22,89%

Равнище на безработица  към 31.01.2024 год. за страната  -  5,85 %

Равнище на безработица  към 31.12.2023 год. за страната  -  5,58%

Сред неработещите младежи до  29 год.  са 263-ма.От тях в община Враца са 181, а в община Криводол  - 82 човека.

Разпределението на безработните младежи по професионален признак  и образование показва, че безработните младежи без специалност са 76,43%, а с основно и по-ниско образование са – 52,85%.

          Безработните над 50-годишна възраст са 736 човека. Продължително безработни са  323 души.

През месец януари работодателите са обявили на първичния трудов пазар и по мерки за заетост по ЗНЗ общо 184 работни места.

През месец януари 2024 г. най-много свободни работни места са заявени от: преработваща промишленост (43 места), държавно управление (33 места), образование (29 места), строителство (16 места) и други.

В сравнение с м. декември 2023 г. броят на заявените работни места на първичен пазар е нараснал с 67.

Със свободните работни места от предходния месец – 148, през текущия месец на безработните лица са предложени общо 333 работни места.