На 15 и 16 октомври 2019 г. списание Фасилитис организира за 14-та поредна година в София международната конференция „Фасилити мениджмънт: Реализация в България“. В рамките на два дена на едно място ще се съберат български и европейски експерти в областта на фасилити мениджмънта.

На гости ни е доц. д-р Атанас Георгиев, ръководител на Катедра „Икономика и управление по отрасли“ и Директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги” към Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Освен това той е заместник-Декан в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и издател на списание „Фасилитис“ и списание „Ютилитис“.

Конференцията се организира със съдействието на Българската фасилити мениджмънт асоциацияпрофесионалната организация на фасилити мениджмънт специалистите в България.

Сред партньорите на конференцията са и други бизнес асоциации:

-       -  Асоциацията на собствениците на бизнес сгради в България

-       -  Асоциацията на дружествата за управление на етажната собственост

-       -  Българската асоциация за изолации в строителството

-       -  Български съвет за устойчиво развитие

 Един от важните акценти в събитието ще е възможността за повече публично-частни партньорства за осигуряване на висок стандарт на фасилити мениджмънт услугите не само в частния сектор, но и в държавните и общински учреждения и сгради. По тази тема ще се търси и опитът от други страни, който може да бъде привнесен в България чрез международните компании, които вече работят и тук.

Списание „Фасилитис” е единственото business-to-business издание в България, обхващащо всички теми, свързани с фасилити мениджмънт: управлението на процесите и системите в сгради, съоръжения и автомобилни паркове.

Основната цел на списанието е да представи нови идеи и успешни практики в областта на експлоатацията и поддръжката на сгради и съоръжения, да популяризира в България понятието “фасилити мениджмънт” и професията “фасилити мениджър”.

Чуйте повече от доц. д-р Атанас Георгиев: