"Проектът за промени в Конституцията, който беше внесен за разглеждане в Народното събрание, нарушава основни принципи на правовата държава. Измененията, свързани с новата структура на Висшия съдебен съвет, не са удачни и по никакъв начин няма да спомогнат да се осъществи целта на съдебната реформа-  държавата със своите средства и методи успешно да се противопостави на престъпността“- Тази позиция изрази пред репортер на Дарик - Бургас зам.-председателят на Асоциацията на прокурорите в България и прокурор във Върховна касационна прокуратура Даниела Ангелова. Тя пристигна в Бургас за участие в кръгла маса на тема „Теоретични възможности и практически измерения на измененията в конституцията“, организирана от Института за държавата и правото при Българската академия на науките и Бургаския свободен университет.

Дебатите за националния празник, около които в публичното пространство се фокусира темата за ремонт на основния закон, участниците в дискусията категорично определиха като изместване на общественото внимание от реалните проблеми, които създават условия за нарушаване баланса и независимостта на властите. А те могат да доведат и до социален взрив.

„Асоциацията на прокурорите не е против реализиране на съдебната реформа. Напротив, ние сме заявявали нашето желание да участваме в този процес“, подчерта Ангелова. Тя обаче отправи сериозни критики към внесения законопроект, особено в частта, отнасяща се до прокуратурата. И като зам.-председател на Асоциацията на прокурорите в България определи предложените промени като „ограничаване и изтриване на правомощията на прокуратурата за осъществяване надзор за законност“.

Даниела Ангелова обърна внимание и на друг съществен момент – разделянето на ВСС на два съвета – Съвет на съдиите и Съвет на прокурорите и не спести негативната оценка на съсловната организация за разпределението на квотите в него, що се отнася до магистратите. „Предлага се той да бъде съставен от двама членове, които са избрани пряко от действащите прокурори, един следовател, също избран пряко и останалите шест души членове да се избират от парламента. В този смисъл считаме, че няма да бъде осъществена нормалната функция на прокурорския съвет, тъй като работата му е свързана с конкретни дела, кадрова политика, атестации и др. Това е т.нар. кухня на прокурорската дейност и тя трябва да се осъществява от хора, които са вътре в дейността. Ние сме против това, прокуратурата да е безотчетна или да не е прозрачна. Напротив-нека да има раздвижване, да не сме капсулирани, но този превес на представители на органи на парламента, няма да доведе до дейност, която ще подпомогне работата на прокуратурата и на обществото“, каза тя.

По думите й, в този вариант на законопроекта, Пленумът на Висшия съдебен съвет е изтрит от съдържание, а правомощията на главния прокурор са ограничени. Това ще доведе до превръщането му във фигурант, ще доведе до проблем с отчетността и осъществяването на надзор за законност. "Прокуратурата трябва да дава отчет и работата и да бъде прозрачна", обяви Даниела Ангелова. 

Позицията на Асоциацията на прокурорите в България ще бъде представена официално на 4 октомври в Конституционната комисия на ВСС.