На темата за основната финансова грамотност е посветен европейският проект „Да поговорим за пари – учебна програма и предизвикателство за обучение и прилагане на финансова грамотност“ с координатор: Сдружение „Правото в Европа“, Йена, Германия и партньори от Германия, България, Австрия, Белгия и Испания. От България партньорите са Учебна работилница Европа, Плевен и Международен банков институт, София.

Проектът приключва в края на месец януари, а целите му са, да образова потребителите в компетентно и самоопределено боравене с пари, да се адаптират различни подходи за справяне с наболели въпроси като устойчивост или дигитални финансови измами, както и да се насърчават и подтикват младите хора, да бъдат гъвкави по отношение на боравенето с личните си финансови средства.  

Защо тази тема?

Почти няма аспект в ежедневието на хората, който да не се определя от важността на печеленето на пари, възнагражденията и потреблението. Парите са огледало на радости, страхове, произход и надежди.

30 процента от европейците в момента нямат спестявания. Институциите за консултиране на дългове са по-популярни от всякога и се оплакват от голяма липса на познания при боравенето с пари. Продължаващите кризи в Европа, включително и войната в Украйна, засилват проблема.

Какво е направено досега?

1. Метапроучване от всички участващи страни, което обхваща преглед на съществуващите възможности за образоване и дефицитите в областта на основната финансова грамотност.

Изводи за България: Има многобройни програми и инициативи, които имат за цел да подобрят финансовата грамотност на населението, но те не са координирани на национално ниво, а в партньорства между различни организации. Към днешна дата не са провеждани редовни проучвания на финансовата грамотност по една и съща методология.

Има голяма разлика по отношение на финансовата грамотност между различните социални и възрастови групи.

Има различни дефицити и проблеми в образователния сектор в България. Това се дължи, наред с други неща, на липсата на национална политика за ограмотяване по отношение на финансовата компетентност. Все още липсват инициативи за обучение, особено за определени групи, а редица целеви групи остават пренебрегвани. Необходими са значителни усилия за подобряване на уменията: националната стратегия за финансова грамотност е приета от Министерския съвет едва през февруари 2021 г.

2. Институции от Германия, Австрия, България, Белгия и Испания разработиха учебна програма, т.нар. Курикулум за основна финансова грамотност. Учебната програма обхваща учебни единици за отделните области на компетентност, с примери за ориентирани към действие упражнения. В нея се разглеждат следните области, обработени в лесен за употреба формат: доходи, финансови рискове в интернет или с мобилни телефони, заемане на пари, как пазарувам, пари и платежни операции, аз и моите пари, регулиране на дългове, боравене с пари – управление на семейните средства, превантивна грижа и застраховки.

Цел на курикулума е да служи като ръководство и ориентация за образователните институции, когато те планират и проектират мерките за обучение и допълнително образование. Учебната програма е насочена към професионалисти или обучители, които искат да преподават на възрастни знания по основна финансова грамотност. Това е безплатен образователен материал, който се предоставя за свободно ползване.

Завършената учебна програма е достъпна на страницата на проекта на различните езици на партньорите:  www.lets-talk-about-money.eu

3. Разработено Аналогово и цифрово предизвикателство под формата на настолен календар с 90 интерактивни задачи, упражнения за всеки, който иска да подобри финансовите си умения. То предлага интерактивни възможности за обучение за насърчаване на собственото критично отношение към парите и зрелите икономически действия.

4. Изготвяне на импулсен документ (Писмена позиция), който е адресиран до представителите на политиката. В него се посочват тези „заспали“ мерки, предприети досега от ЕК и отделните правителства в Европа и се формулира желанието, особено за семействата и възрастните хора, да получават повече финансова подкрепа при покриване на енергийните разходи. Тази писмена позиция ще бъде преведена на езиците на партньорите и разпространена сред заинтересовани лица и институции.

Сдружение „Учебна работилница Европа“ продължава разпространението на разработеното Аналогово предизвикателство под формата на настолен календар с 90 интерактивни задачи на български и английски език.

За заявка за получаване на Календара можете да се обърнете към Сдружението на:

Lernwerkstatt.eu@gmail.com

А за достъп до Курикулума и дигиталното предизвикателство посетете страницата на проекта www.lets-talk-about-money.eu