Днес на тържествено заседание на Академичния съвет д-р Йохана ван Бруген бе удостоена с Почетното звание „Доктор Хонорис Кауза на Русенския университет „Ангел Кънчев”.

Ректорът на Русенския университет – акад. Христо Белоев, обяви д-р Йохана ван Бруген  за Носител на Почетения знак на висшето училище сега и завинаги. Той отбеляза, че днешният тържествен акт е израз и на признателността на академичното ръководство за едно дългогодишно плодотворно сътрудничество.

Ангел Иванов – председател на Студентския съвет на Русенския университет поднесе цветя на Почетния доктор от името на цялата академична общност.

Акад. Белоев пожела на д-р ван Бруген здраве, творческо дръзновение и нови върхови постижения в професионалното поприще!   

Йохана ван Бруген е родена на 15.02.1946 г. Придобива професионална квалификация като ерготерапевт през 1969 г. Три години работи в Кения по проект на Международната организация по труда. От 1975 г. е преподавател в Университета по приложни науки в Амстердам, където работи до пенсионирането си през 2011 г. От 1984 до 1994 г. е ръководител на катедра.

По нейна инициатива през 1986 г. е създаден Съветът на ерготерапевтите за европейските страни (COTEC), а през 1995 г. - Европейската мрежа по ерготерапия във висшето образование (ENOTHE), на които е първи председател, а до 2010 г. е изпълнителен директор на мрежата.

Йохана ван Бруген е почетен член на Световната федерация на ерготерапевтите, на Нидерландската асоциация на ерготерапевтите и на редица европейски професионални организации, между които и Асоциацията на българските ерготерапевти. Тя е удостоена със званието Doctor Honoris Causa на Университета в Коруня, Испания и на Университета „Василе Александри“ в Бакъу, Румъния.

Йохана ван Бруген, е световно позната и призната като експерт в хармонизиране на образованието по ерготерапия. Тя притежава изключителни лидерски и управленски умения, стратегическо и визионерско мислене, които щедро споделя с другите, насърчавайки самостоятелно развитие, без да предлага готови решения.

Връзките на Ханеке ван Бруген с Русенския университет датират от 2003 г., когато университетът е поканен като партньор в европейския проект „Улесняване на участието на млади хора с увреждания в разрастваща се Европа“, по който са обучени двама преподаватели и през 2006 г. е разкрита първата и все още единствена в страната бакалавърска програма по Ерготерапия. Това високо постижение, оценено от всички европейски и световни организации, не би било възможно без подкрепата на Ханеке ван Бруген чрез предоставяне на методически насоки, учебна литература, помощни средства и пряко участие в многобройни срещи и мероприятия на местно и национално ниво.

Ханеке ван Бруген е редовен гост на университета и участник във всички знаменателни събития, свързани със специалност „Ерготерапия“ - дипломиране на първия випуск, честване на 10-тата годишнина, обучения, конференции, срещи. Тя е член на Програмния комитет на ежегодната Научна конференция на Русенския университет. От 2016 г. е преподавател в магистърската програма „Ерготерапия в общността“ - присъствено и онлайн.