По предложения на общинския съветник от ГЕРБ Орлин Дяков на последната сесия отчетите на читалищата бяха  гласувани отделно за всяка една от културните институции. Дяков откри несъответствия в данните от отчета на читалище „Зора”, като например при записани 0 броя художествени състави към читалището, институцията отчита 18 изяви на художествени състави. Вписани са изяви на духовия оркестър, а на практика такъв към читалището няма.

Прави впечатление, че вратата на читалището стои постоянно заключена, а ремонтираната от спонсор зала за събития почти не се използва. Деклариран е приход от 400 лева на месец при нормален наем на залата от 200 лева на час. Всичко това очертава картината на една неработеща културна институция, е мнението на Орлин Дяков.

По негово предложение за разделно гласуване, отчетът на читалище „Зора” не беше приет. Това стана повод за среща между ръководството на читалището със заместник-кмета по спорта и културата Енчо Енчев и Дяков. При възобновения диалог между общинските институции и „Зора” е постигната уговорка, че читалището ще бъде включено към охранителната система за видеонаблюдение на общината, тъй като според обясненията на служителите, страхът от хулигански нападения ги принуждавал да държат сградата заключена през по-голямата част от деня.

В същия момент при разглеждането на точката на вчерашното заседание на Комисията по култура ръководството на читалище „Зора” декларира готовността си за по-активно сътрудничество с учебните заведения в централната градска част от началото на новата учебна година.