Тържествена сесия, посветена на 21 май - Празника на Пазарджик, проведе днес Общинският съвет в града. Дневният ред включваше приветствия и връчване на почетните отличия на изявени личности, дали своя принос за града и обществото.

Четирима души бяха удостоени със званието „Почетен гражданин на Пазарджик и общината“ - журналистът Иван Гарелов, скулпторът Спас Киричев, доц. д-р Мария Пишмишева, началник на Инфекциозното отделение към Областната болница, и проф. дфн Тодор Балкански, на когото отличието бе присъдено посмъртно.

Иван Гарелов не скри, че е бил изненадан от наградата, тъй като вече 60 години не живее в Пазарджик.

„За времето, което ми остава, ще направя всичко възможно да оставя някаква следа в Пазарджик, може би някаква книга, стига да успея“ - зарече се той в обръщението си.

Спас Киричев благодари за късмета да се роди в града на Станислав Доспевски, на Георги Герасимов, на Величко Минеков. За късмета да има добри учители и подкрепящо семейство.

„Когато ме питат колко скулптури съм направил, аз казвам: недостатъчно. Имам желание и сили да дам още на своя град“ - отбеляза той.

Поради невъзможност да присъства на заседанието началникът на Инфекциозно отделение в Многопрофилната болница за активно лечение – Пазарджик изпрати благодарствен адрес.

Отличието на проф. д-р. Тодор Балкански, завеждал секция „Българска ономастика“ в Института за български език към Българска академия на науките, бе присъдена посмъртно (1944- 2020 г.) и беше получена от неговата съпруга г-жа Варданян.

Петима души бяха удостоени с „Почетен знак за граждански принос“ - Продрум Димов и Георги К. Спасов,  шахматистката Стефка Савова, волейболната легенда Тодор Алексиев и Петя Баракова - капитан на националния тим по волейбол. Георги Спасов, който беше предложен първоначално за почетен гражданин, а впоследствие бе решено да получи почетен знак, отказа да приеме наградата.

„Отказвам отличието „Почетен знак“. То ми бе присъдено преди 2 години и в последния момент неочоквано и необосновано подменено с почетна грамота. Не ме вписвайте в почетната книга. Моята почетна книга е извън тази сграда - в любовта и уважението на стотици хора, на които благодаря за подкрепата!“ - каза той от трибуната.