С нова спортна инфраструктура ще се сдобият четири училища в Пловдив. 

Открити комбинирани спортни площадки ще бъдат изградени в езиковите гимназии "Иван Вазов“ и "Пловдив". Те ще бъдат със специализирана спортна настилка и разграфени на спортни полета за хандбал, баскетбол и волейбол. На място ще бъде монтирано и оборудване за съответните спортове. 

Дворните пространства в ЕГ “Иван Вазов” и “Пловдив” от години не са в добро състояние и тези проекти ще са първи етап от по-мащабно обновяване и поддръжка на зеленината и спортната инфраструктура в двете езикови гимназии.

С нова спортна инфраструктура ще се сдобие и Средно училище "Св. Паисий Хилендарски", където се предвижда изграждането на две обособени игрища за волейбол. 

Основен ремонт ще бъде извършен на площадката за спорт в двора на Математическа гимназия "Академик Кирил Попов". На мястото на съществуващата асфалтова площадка предстои да бъде изградена комбинирана такава със специализирана настилка, включваща в себе си игрище за хандбал и футбол на малко поле.

Очакванията са през следващата година и четирите спортни обекта да са пуснати в експлоатация.

Общата стойност на привлечената безвъзмездна финансова помощ за изграждане на спортната инфраструктура по програма на Министерство на образованието и науката, възлиза на 585 302 лв.

От общинския бюджет на Пловдив ще се осигури допълнително съфинансиране от близо 203 000 лв.