Община Бургас получи отличие за въвеждане на мерки за равен достъп на хората, използващи български жестов език на официалната интернет страница. Наградата бе връчена в Пловдив, по време на събитие, посветено на разработването и внедряването на иновации в администрацията.

Идеята, съобщават от местната власт, възниква след анализ на необходимите промени в работата на институциите след влизането в сила на Закона за български жестов език. Целта е осигуряване на достъп до статичното, а не само моментния поток от информация. План е реализиран от общински експерти със съдействието на професионалния екип на Фондация "Заслушай се" .

Предстои среща с по- широк кръг от експерти от публичната администрация за запознаване с новосъздадените възможности. В момента се планират следващите стъпки за разширяване и подобряване ефективността на модела.

Дейностите по проекта се реализират с финансовата подкрепа на посолството на САЩ в България.