Печатните бюлетини за предстоящия вот на 2 април в Пловдив и областта ще пристигнат в сградата на Областната управа в града на тепетата на 28 март. Те ще са заедно с телефонните устройства, с които ще се записва преброяването на гласовете след края на изборния ден.

След като машините пристигнат, те ще бъдат предадени на общините по график. Ден преди вота записващите устройства ще бъдат тествани от членовете на СИК, за да видят как се регистрират чрез QR-код и как работи софтуера. Ако има евентуално неработещи телефони, те ще бъдат подменени от дежурния екип на „Информационно обслужване“. Машините за гласуване ще бъдат разпределени по секциите също ден преди изборите по график, изготвен от „Сиела норма“. Графикът за транспортирането им вече е изпратен в ЦИК и се очаква да бъде получен в районните избирателни комисии, които от своя страна да го предоставят на общините.

Това стана ясно на срещата на областния управител  Ангел Стоев със секретарите на общини, която имаше за цел да се разгледа хронограмата на дейностите в оставащите дни вота. В нея участваха също главният секретар на областна администрация Георги Янев, председателите на  16 и 17 РИК Калоян Сухоруков и Янко Радунчев, представители на „Охранителна полиция“ и експерти от „Информационно обслужване“ и „Сиела норма“.

Секретарите на общини съобщиха, че вече са осигурили за всяка една СИК параваните за гласуването с хартия, по две кутии – за електронните разписки и за бюлетините, копирни устройства, както и транспортирането на членовете на СИК към РИК.

Остана открит въпросът кой ще осигурява техническото обезпечаване на записващите устройства в деня на вота, ако при тях им проблеми, но по въпроса се очакват указания от ЦИК.

Изборните книжа в деня на вота ще се приемат в Международния  панаир, като във втора палата ще работи 16 РИК-Пловдив, а 17 РИК- област Пловдив  – в единадесета палата.