С блокада на пътя за Белозем жителите на село Шишманци ще протестират заради бъдещата  кариера за добив на варовик до селото им.

Хората не искат взривовете в селото им да продължават. Заради добива на инертни материали половината къщи в населеното място са с напукани стени.

Местните искат да спре и замърсяването на въздуха в селото, заради дейността на кариерата.

Протестът им ще започне в 10,30 часа.