Близо 500 украински бежанци от Русе и Варна са получили подкрепа в сферата на трудовото посредничество от „Каритас Русе“ през тази година. Над 20% от тях вече са си намерили работа. Това стана ясно от проведена днес дискусия в крайдунавския град, в която участваха доставчици на социални услуги, както и редица представители на местната и държавната власт. Сред тях беше и областният управител Данаил Ковачев. Той посочи, че подкрепата за бягащите от войната в Украйна както от държавата, така и от неправителствения сектор трябва да продължи и да е насочена преди всичко към тяхната успешна интеграция в нашето общество. „Високо оценявам провеждането на подобни срещи, защото те дават ясна представа за актуалната ситуация. Убеден съм, че ще продължим да бъдем солидарни с украинския народ“, коментира още Ковачев.

От информацията, която бе представена стана ясно, че на територията на Русе са били подпомогнати над 100 души от началото на тази година. Не всички от тях са се устроили на работа, но са получили помощ, включително и за легализация на документи. Около 40 от тях са намерили своята реализация. Представителите на „Каритас“ бяха категорични, че този тип подпомагане ще продължи и през следващата година. Трудовото посредничество е по специална програма на Върховния комисариат за бежанците на ООН (ВКБООН). Организацията през тази година е плащала и за получаване на квалификация на бежанците, тъй като целта е мигрантите да имат легална българска диплома.

От „Каритас Русе“ работят на територията на цяла Северна България. В началото на кризата те успешно са реализирали проект, който е включвал възможности за настаняване и различни видове социални услуги.  През тази година един от акцентите е и работата с деца.

През следващата година от „Каритас“ планират да посещават в държавните бази и не само, за да може да бъдат информирани за възможностите. На бежанците ще се помага и с написване на CV, както и легализиране на документи и други.

Днешната инициатива бе организирана от „Каритас Русе“ като част от „Каритас България“, която реализира инициативата „Регионален проект по миграция“ (REMAP) в партньорство със седем национални „Каритас“ организации от региона на Балканите: „Каритас Гърция“, „Каритас Северна Македония“, „Каритас Сърбия“, „Каритас Черна гора“, „Каритас Босна и Херцеговина“, „Каритас Албания“ и „Каритас Турция“.