Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-румънски бизнес форум с двустранни срещи. Инициативата ще се проведе на 16 юни 2023 г. в гр. Русе. Румъния е традиционно добре представен търговски партньор на България и връзките между деловите среди на двете държави са доказали ефективността си през годините. Географската близост между двете държави и сходното историческо минало са допълнително условие и предпоставка за осъществяването на сравнително лесен контакт между фирмите от двете страни на р. Дунав.

       Събитието ще предостави възможност на представителите на фирми от секторите хранително-вкусова промишленост, информационни и комуникационни технологии, агритех и високи технологии в областта на интелигентното земеделие (дигитално земеделие), аутомотив и др., да се запознаят с нови потенциални партньори, както и да осъществят преки контакти. Предвижда се бизнесът да бъде запознат с актуални постижения и проблеми в тези области и възможните решения, пред които са изправени фирмите в съвременната динамична икономическа обстановка. Форумът ще активизира двустранната търговия и ще способства за изграждането на трайни партньорски отношения между компаниите от България и Румъния. Поканени за участие в събитието са и всички представители на фирми с интерес от инвестиции и търговия в гореспоменатите сектори.

       Участието на представителите на българския бизнес е безплатно, необходима е предварителна регистрация на следния линк <https://government.us7.list-manage.com/track/click?u=0248c329235be8c3a9cc6d35d&id=5388ce091d&e=209d447f06>  в срок до 12 юни 2023 г.

       Програмата на събитието и списък с участниците от румънска страна ще бъдат изпратени допълнително на регистрираните. Допълнителна информация може да бъде получена от Николина Георгиева на тел.02/940 79 77 и от Росица Асенова на тел. 02/940 79 80.