Безплатни скринингови прегледи за туберкулоза ще се проведат от днес до края на седмицата в Специализираната белодробна болница "Д-р Никола Пенчев" в Пазарджик. Кампанията е част от Национална програма за превенция и контрол  на туберкулозата в България.

Прегледите, които са в рамките на инициативата "Седмица на отворените врати", ще бъдат извършвани от екип специалисти на лечебното заведение всеки ден от 08:00 до 12:00 часа. На всеки желаещ ще се предлага скриниг на риска от туберкулоза чрез анкета и консултации.  На съмнителните за туберкулоза лица ще се извършат прегледи и допълнителни изследвания. 

Целта на инициативата е да се повиши обществената информираност по отношение на туберкулозата, да се даде възможност на всеки за достъп до здравни услуги, както и да се промотира здравословният начин на живот.