Специализирана болница за активно лечение по пневмофтизиатрични заболявания - Бургас ЕООД обявява конкурс за лекари със стартово трудово възнаграждание 2400 лв. без специалност и 2904 лв. със специалност. Като изрично изискване е посочено, медиците са са членове на БЛС. Лечебното заведение ще назначи и медицински сестри, заплатата е 2178 лв. - 2300 лв, като основен критерий към тях пък е заложен членството в БАПЗГ. Търси се регистратор, предлаганата месечна заплата за позицията е 1500 лв. - 1700 лв, работник по поддръжката и шофьор, с трудово възнаграждение - 1320 лв. - 1500 лв. Работното време е от 8.30 ч. – 17.00 ч.
    Всички позиции са със сключен трудов договор, със срок на изпитване 6 месеца.