От утре, 27 септември, в Свищов започва раздаването на хранителни продукти от БЧК на най-нуждаещите се лица. 

Продуктите от БЧК са по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Хранителните продукти в град Свищов ще се раздават всеки работен ден от 27 септември до 29 октомври 2021 г., в стола на бившия Химически техникум, на ул. „Трети март” №74 в понеделник , вторник, сряда и четвъртък - от 9.00 ч.  до  12.00 ч. и в петък - от 14.00 ч.  до  17.00 ч.

Раздават се малък пакет с хранителни продукти на едно и двучленни семейства и голям пакет на по-големи семейства. Общото тегло на всеки от хранителните пакети е съответно 17,540 кг. /малък пакет/ и 27,690 кг. /голям пакет/, и съдържат по 15 вида хранителни продукти.

За град Свищов са предвидени 153 големи и 561 малки пакета, а за селата от община Свищов – 67 големи и 636 малки пакета.

На 27.09.2021г. ще започне раздаването за град Свищов, а за населените места ще се състои на по-късен етап.

Целеви група правоимащи лица са:

1. Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление (2019 г./2020 г.);

2. Майки (осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на чл. 8, ал. 1 и 5 от ЗСПД  през м. юли 2021г.

3. Лица и семейства, получили еднократна помощ за ученици в първи клас по чл. 10а от ЗСПД  за учебната 2020/2021;

4. Лица с над 90% степен на увреждане, с определено право на чужда помощ, които имат ниски лични доходи от пенсия        ( до 369 лв.) и получават месечна добавка за социална интеграция по чл.70 от ЗХУ през м. юли 2021 г.

5. Лица и семейства, които получават месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по реда на чл. 8д от ЗСПД  през м. юли 2021г.

6. Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на дете при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ППЗЗД през м. юли 2021 г., а по отношение на еднократните помощи - за периода 01.01.2021 - 31.07.2021 г.;

7. Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, както и лица и семейства, получили финансова подкрепа във връзка с COVID 19, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение за периода 01.01.2021 г.-31.07.2021 г.