Български Червен кръст-Бургас и д-р Светослав Тодоров –  заместник-директор на УМБАЛ-Бургас и лектор по Първа помощ, организират безплатно обучение по Първа помощ. Събитието ще се проведе на 31 май в заседателната зала на Областната управа, като за участие са поканени представители на институции, НПО и граждани, проявяващи интерес по темата.

Д-р Тодоров ще се фокусира върху най-важните теми от областта на първата долекарска помощ и третирането на някои животозастрашаващи състояния. Урокът е подходящ и за родители на бебета и малки деца, тъй като обучението ще включва и първа помощ и при най-малките.

Подготовката на населението за справяне с кризисни ситуации и разпространяване на хуманитарните принципи и идеи е една от основните задачи на Българския червен кръст. Целтана инициативата е чрез запознаването на повече хора с тази важна тема, да се спомогне за опазването живот, здравето и адекватна реакция в случай на инцидент или бедствие.