От 6 до 8 март 2024 г.,  включително, Община град Добрич организира базар „Цветя 2024“. Търговска дейност ще се осъществява на площад „Свобода“ върху 9 места по 6 кв. м. и 4 места по 12 кв. м. по схема за разполагане, утвърдена от главния архитект.

За участие в базара се допускат земеделски производители, еднолични търговци и юридически лица. Допустимият стоков асортимент са цветя (рязан цвят, букети, саксийни). В периода от 23-28 февруари, включително, всеки желаещ да участва в базара трябва да подаде заявление за издаване на разрешение за търговска дейност в Центъра за услуги и информация – първо работно място на Община град Добрич.

Заповедта можете да видите тук.