Заместник-кметът по финансовите въпроси Пейчо Пейчев ще управлява Варна до избора на нов градоуправник. Това реши Общинският съвет на последното си за мандата заседание.

Общинският съвет приключи мандата с 38 заседания и 1 700 взети решения

Заместници на досегашните кметове ще ръководят временно и три от варненските райони. Начело на „Младост” ще е Ваня Желева, на „Владислав Варненчик" - Сашо Димитров, а на „Аспарухово" - Боян Петров.

Съветниците утвърдиха също временни кметове на петте села в общината. За Тополи беше избран Йордан Христов, за Казашко – Наташа Иванова, за Каменар – Румяна Димитрова, за Звездица – Бояна Йорданова и за Константиново – Нели Димитрова.

Временните кметове ще изпълняват длъжността за времето от края на мандата – 27 октомври, до полагане на клетва на новоизбраните кметове.

Последна точка на последното за мандата заседание бе разглеждане на предложение за актуализация на стойността на топлия обяд в Обществената трапезария за социално слаби хора във Варна. Съветниците дадоха съгласието си от 1 януари 2024 г. цената да бъде увеличена на 6,48 лева с ДДС.

Същевременно капацитетът на трапезарията беше намален от 550 на 300 места. След влизане в сила на линията на бедност, определена към момента на 504 лева, ползващите трапезарията граждани е 351, като техният брой ще продължи да намалява, стана ясно на заседанието.