Димчо Добрев, който е изпълнителен директор на „България Хели Мед Сървисез“ каза пред журналисти, че първият хеликоптер у нас за оказване на спешна медицинска помощ по въздуха ще започне да носи дежурства в края на януари догодина от Летище София.

„Предстои България да придобие шест хеликоптера за оказване на медицинска помощ по въздух. В ход е изпълнението на договора за получаване на хеликоптерите, като в момента върви процес на обучение на наш персонал за обслужването на хеликоптерите и на тяхната летателна експлоатация.

В момента се обучават в Италия шест пилота, като тази неделя там заминават и двама човека от инженерно-техническия състав за обучение“.

Димчо Добрев обясни, че съгласно договора, първият вертолет трябва да бъде доставен до 15-ти декември тази година.

„След като бъде приет технически и бъде оформена документацията и извършено заплащането на хеликоптера, до 20 дни той трябва да бъде пребазиран в България, за да премине окончателното му приемане тук. Така хеликоптерът ще бъде в България в първата половина на януари 2024 г., след което ще бъдат необходимите сертификати.

Тогава ще се извършат и процедури за дообучение на пилотите, облитане на площадките, и чак тогава ще може да започне носене на дежурства, но само през светлата част на денонощието“.

Шестте хеликоптера ще бъдат базирани на 6 оперативни площадки в България. Те ще бъдат на летищата София, Пловдив, летище Бършен - около Сливен, летище Търговище, летище Долна Митрополия край Плевен и летище Габровница край Монтана.

„В момента върви процес по изграждане на болнични вертолетни площадки така, че в съответния периметър на действие на хеликоптера да има възможност, болният или пострадалият да бъде приет в болница, която да му окаже адекватно лечение“, уточни Димчо Добрев.

Той каза още, че вторият вертолет, който предстои да бъде доставен ще е за летище Долна Митрополия и това ще стане до 30-ти юни 2024 г., когато и ще започне да носи дежурства.

Шестте хеликоптера за оказване на медицинска помощ по въздух са италиански – „Augusta” – 109 – Tracker.