Две арт пейки във форма на отворена книга са поставени на площад „Защитата на Каварна“. Инициативата е на Община Каварна и Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Пейките са посветени на 145 годишнината от Каварненското въстание. Eдната е на тема „По стъпките на Амирата“, а другата на тема „Защитата на Каварна“.

Пейките ще са не само място за отдих, но и ще ограмотяват с историческа информация за Каварненското въстание и за неговия предводител Андрей Василев-Амира и телеграфиста Еранос Ераносян. Целта е да възпитаваме децата в родолюбие, да познават историята си, да тачат миналото и да вървят уверено към бъдещето.

"Инициативата е с послание и призив към подрастващите за опазване на града чист и красив, като кажем “Не на вандализма и агресията“. Надяваме се с нашето послание да опазим това, което имаме, за да остане за по дълго време", споделят инициаторите.