Категорично неодобрение срещу разполагането на павилиони в Морската градина във Варна изразяват в свое становище от Регионалната колегия на Камарата на архитектите. Според позицията им всяка намеса в парковете трябва да е „много деликатна, сериозно обмислена и обществено приемлива след публични дискусии“.

Министърът на туризма с мнение за новите павилиони в Морската градина

Архитектите считат, че е „назрял моментът да се анализират и преосмислят функциите и визията на съществуващите обекти на територията на целия парк“. Те апелират Община Варна да възложи изработката на паркоустройствен план за Морската градина, който е съобразен с Общия устройствен план на града.