В четвъртък на 19 октомври, в 12:30 ч., в ЕК „Стария Добрич”, на площта пред часовниковата кула ще се открие „Алея на занаятите”, която се организира от РЗК – област Добрич с партньорството на Сдружение на майсторите, упражняващи традиционни и художествени занаяти в Етнографския комплекс. „Алея на занаятите” е част от Плана за прилагане на стратегията за развитие на ЕК „Стария Добрич”.  

Културното събитие ще се провежда всеки четвъртък от 10:00 до 15:30 ч., на което всеки гражданин или гост на гр. Добрич ще може да се срещне с изкусните творби на майстори занаятчии, упражняващи занаятите – дърворезба, художествена керамика, художествена обработка на кожа, везба, изработка на национални костюми, изработка на художествени тъкани, художествено леене и др. На „Алея на занаятите” ще има и щанд на Регионалната занаятчийска камара – ОБЛАСТ ДОБРИЧ, където всеки занаятчия, упражняващ занаята си съгласно Закона за занаятите ще може да получи допълнителна информация за дейността си. А тези, които тепърва прохождат в занаятчийството, ще могат да получат информация и съдействие при кандидатстване за квалификационни степени „Калфа„ и „Майстор”.

44 години след първата изложба през м. октомври, събрала 28 майстори от региона в реставрираната сграда на кафенето,  занаятчиите ще имат възможност да показват своите произведения  на открито на „Алеята на занаятите” .