Две нови специалности ще бъдат разкрити в Пазарджик от септември, стана ясно след среща между кмета на общината Петър Куленски, ректора на Медицинския университет в Пловдив проф. Ангел Учиков, декана и зам.-деканите на Факултета по обществено здраве. Реномираното висше учебно заведение - наред с обучението на медицински сестри, което вече се провежда, разкрива и специалности за акушерки и лекарски специалисти. 

Партньорството с Медицинския университет в Пловдив ще продължи да бъде надграждано, като след разкриването на новите специалности през септември се пристъпва и към откриването на първия по рода си филиал в Пазарджик на Медицинския университет.

„С това продължаваме методичните си действия за развитието на средата за образование в града чрез изнесено обучение и филиали на реномирани висши учебни заведения. Заедно с укрепването на партньорството и с Тракийския университет в Стара Загора искаме да създадем нова и перспективна среда за висше образование в града ни, която пряко работи за нуждите от кадри за областта и за иновативните професии на бъдещето, които няма вече да подминават Пазарджик. Това ще създаде и необходимите условия за предвидимост, от която имат нужда не само младите хора и работодателите в града, но и всеки един инвеститор, който да се чувства уверен да стъпи тук и да създаде нови възможности“, сподели кметът Петър Куленски.

Припомняме, че филиалът към Медицинския университет започна да обучава специалисти по здравни грижи през 2021 г. Още на старта бе сформиран курс от 22 бъдещи медицински сестри. Те ползват базата на бившия учителски институт в Пазарджик, като в него вече са оборудвани кабинети за обучение, както и лекционна зала.