В последния ден от срока за предложения между първо и второ четене на законопроекта за Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), с който от служебния кабинет залагат плавен и балансиран акцизен календар на тютюневите изделия, Румен Гечев от БСП внесе текстове с ново предложение за акциза на цигарите. Това става ясно от сайта на Парламента, където публично освен предложенията на депутатите са публикувани и становищата на отделните компании по темата с акцизния календар.

Предложените в последния момент ставки и структура на отделните компоненти на акциза при цигарите не са съпроводени с конкретни мотиви и аргументи, каквато е практиката в подобни случаи, и според публикации в медиите съвпадат с тези в обявеното публично на сайта на Парламента становище на една от компаниите в тютюневия сектор.

По-задълбочен прочит показва, че новите текстове са противоположни на заложеното от служебния кабинет и Министерство на финансите, които аргументират своето предложение с оглед стабилност и предвидимост на приходите във фиска и то е подкрепено от голяма част от тютюневата индустрия. Оригиналното предложение е в унисон с последните тенденции и практики в ЕС по отношение на структурата на акциза при цигарите и цели този акциз да работи изцяло за приходите в бюджета на държавата. То беше подкрепено на първо четене в Парламента след постъпило искане от бранша за въвеждане на акцизен календар за период от четири години напред, считано от 1 март 2023 г., с цел да се постигне балансирано увеличение на минималното акцизно облагане на цигарите и останалите свързани категории тютюневи изделия, включително електронните цигари, съдържащи никотин.