И тази година атомната централа посвети поредица от инициативи на Световния ден на околната среда, който през 2022 г. премина под мотото „Само една Земя” с фокус върху устойчивия живот в хармония с природата.

На 2 юни служители на АЕЦ „Козлодуй” почистиха и облагородиха възстановените през 2020 – 2021 г. от атомната централа два детски къта в района на парк „Дигата”. Убедени в необходимостта от грижа за средата, в която живеем, те окосиха тревните площи, реновираха оформения игрален кът, монтираха две нови цветни пейки и засадиха цветя.„

Традицията Световният ден на околната среда да бъде отбелязан чрез засаждане на дърво в Алеята на екологията пред Спорно-оздравителния комплекс на АЕЦ „Козлодуй” бе продължена на 3 юни тази година.

Кълбовидният червенолист явор бе засаден в създадената през годините горичка, която продължава да расте, за да радва всички жители на града.

Приветствие към участниците поднесоха Дариуш Новак – ръководител на управление „Безопасност“, представители на Община Козлодуй и ДП РАО. Към събитието се присъединиха колеги от „АЕЦ Козлодуй – Нови мощности”. В инициативата на централата за втори път се включи ДП РАО със засаждането на още една малка липа.


Да опознаем природата, за да се грижим по-добре за нея и да я пазим – с тази идея през март стартира друга инициатива на атомната централа – фотоконкурс за пейзажна фотография под наслов „Красивата природа на България”. Поканата за участие към работещите в Дружеството и членовете на техните семейства, която важи до 1 август, предизвика творческия импулс у всички, които искат да споделят красотата на българската природа през четирите годишни сезона. Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на 15.08.2022 г., като класираните на призовите места ще получат специални награди, а всички участници – грамоти за участие и поощрителни награди.


Като се включват активно в тематичните прояви, работещите в АЕЦ „Козлодуй” ясно показват, че всички трябва да осъзнаваме значимостта на мотото „Само една Земя” и да се грижим за природата – един от важните приоритети на Дружеството.


С производството на електроенергия с нулев въглероден отпечатък и екологичната си политика атомната централа дава своя принос в опазването на околната среда и потвърждава ангажираността си като член на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН да следва основополагащите принципи на Договора.

Всички новини от Враца