На своето годишно общо събрание в Квебек - Канада през ноември 2007 г., членове на Международния съвет на Архивите/МСА/ вземат решение датата 9 юни да бъде обявена за  Международен ден на Архивите. Международният съвет е основан на същата дата през 1948 г. в Париж към ЮНЕСКО и по този начин се отбелязва неговата 60-та годишнина, като се популяризира главната му цел - да насърчава международната солидарност между неговите членове. Идеята за определяне на Международен ден е представена от МСА пред ЮНЕСКО още през 2005 г., като тогава тя е обвързана с предложението за обявяване Световен ден на аудиовизуалното историческо наследство.

В България като национален ден на архивите се отбелязва 10 октомври, свързан със създаването на Архивно управление към Министерството на вътрешните работи - Указ 515 на Президиума на Народното събрание от 10 октомври 1951 г.


От 1960 г. Държавна агенция „Архиви" е член категория А на Международния съвет на архивите при ЮНЕСКО и участва в неговата дейност и организираните от него международни форуми.

С формирането на европейския клон на архивите (EURBICA) през 2000 г., Агенцията стана негов постоянен член.

Архивът в Плевен е създаден през 1952 г. като отдел на Окръжно управление на МВР – Плевен на основата на Указ № 515 на Президиума на Народното събрание и ПМС № 344 от 18.04.1952 г. От 1961 г. е на административно подчинение на Окръжен народен съвет – Плевен, от 1988 г. е в структурата на Община – Плевен. През 1992 г. преминава на пряко административно подчинение на Главно управление на архивите при МС. От 1978 г. получава статут на дирекция, а през 2010 г. е преструктуриран в отдел.
Общата фондова наличност на архива към 1 януари 2018 г. възлиза на 1566.73 линейни метра с 2702 архивни фонда (2527 учрежденски и 175 лични) и общ брой 204 374 архивни единици, както и 761 частични постъпления и 1397 спомена. Застрахователният фонд се състои от 996 349 кадъра негатив и позитив.
Началник отдела в Плевен е Маринела Йорданова.