По повод Международния ден на доброволеца, кметът  на Община Кюстендил Петър Паунов  връчи от името на Общински съвет по наркотични вещества и Община Кюстендил грамоти  на 9 отличили се ученика.

Младите доброволци получили грамоти са: 

Божидара Крумова 11„а" клас ПМГ „Проф. Емануил Иванов”
Мария Банова 8„а“ „клас ПМГ” Проф. Емануил Иванов”
Йоана Венева 11„г” клас ПМГ „Проф. Емануил Иванов”
Мадлен Манова 12,,а“ клас ЕГ „Д-р Петър Берон"
Магдалена Иванова 12„в" клас ЕГ” Д-р Петър Берон
Михаил Георгиев 5„а” клас ОУ „Св.Св. Кирил и Методий"
Анна-Мария Гъркова 12"а“ ,,клас ПГИМ „Йордан Захариев"
Добри Петров 11,,б" клас ПГИМ „Йордан Захариев,,
Ангел Георгиев 9„б” клас ПГИМ „Йордан Захариев"

На 5 декември отбелязвахме Международния ден на доброволеца. За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН. Международният ден на доброволците е възможност за всички нас да насърчим и подкрепим усилията на доброволците и да признаем приноса им за постигането на целите за устойчиво развитие на местно, национално и международно ниво.