892 000 лв. са заложените в инвестиционната програма на ВиК-Хасково за тази година, разпределени пропорционално на дяловете на общините. Средствата не са достатъчни за всички необходими ремонти по мрежата, коментира по време на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация ВиК главният инженер на дружество, единствен ВиК-оператор в областта, инж. Никола Каракехайов.


На заседанието е приета Подробната инвестиционна програма за 2022 г. на ВиК- Хасково, съобщават от областната управа. 


В момента тече процедурата по Регионалните прединвестиционни проучвания (РПИП), за да има възможност да се използват и европейски средства, каза инж. Каракехайов.  

Надявам се, че кметовете на общините участват активно при изготвяне на тези проучвания. Ситуацията е трудна, но трябва да направим всичко възможно, за да намалим загубите на вода по мрежата, коментира областният управител Катя Панева.


На заседанието стана ясно, че работещите в димитровградското ВиК, което вече е част от хасковското, са  запазили работните си места, а  досегашният управител е ръководител на звеното. 


Проблемите с нарушеното водоснабдяване на селата Поляново, Брягово, Александрово и Константиново, както и с наводняване на кладенци от река Арда, които снабдяват с вода населени места от община Стамболово, са били коментирани още по време на заседанието. 


В него са участвали представители на общините Димитровград, Свиленград, Стамболово, Харманли и Хасково, които заедно с държавата събраха 88% от гласовете и бе осигурен необходимият кворум, информират от областната администрация.