803 квестори следят за преписване на тазгодишната матура по български език и литература в Бургас, като видеонаблюдението също си остава традиция за спазване на реда. Над 50 хиляди зрелостници в цялата страна се явяват днес на първия изпит, като от тях 3335 ученици са от областта.

Матурата е започнала в 8.30 часа и продължава 4 часа. Последният 41-ви въпрос представлява есе или интерпретативно съчинение върху изучавана художествена творба, която е изтеглена на случаен принцип измежду 5 859 375 възможни комбинации от Министерството на образованието.

Изпитът по български език и литература е разделен на три модула и проверява знанията на учениците по правопис, граматика, пунктуация, литературни похвати и жанрове, както и уменията им да анализират информация и да създават текстове. Произведенията, включени в конспекта, са 27. Изпитът съдържа 41 задачи, сред които 22 задачи с избираем отговор, 16 задачи с кратък свободен отговор, 2 задачи с разширен свободен отговор (създаване на теза от 4-5 изречения), 1 задача за създаване на аргументативен текст интерпретативно съчинение по литературен проблем или есе по житейски въпрос.

Резултатите трябва да бъдат обявени до 7 юни.