Регионалният съвет на КНСБ – Габрово, със съдействието на Регионалните управления на образованието – Габрово и Ловеч, обучи 80 класни ръководители и педагогически специалисти от областите Габрово и Ловеч. Лектори бяха областният координатор на КНСБ за Габрово Росица Йонкова и представителя на Федерацията на независимите синдикални организации от леката промишленост към КНСБ Радка Гичева.

Обучението е част от продължаващата и през 2022 - 2023 учебна година национална образователна кампания „Моето първо работно място“ на Конфедерацията на независимите синдикати в България и Синдиката на българските учители към КНСБ, в партньорство с Министерството на образованието и науката, която се реализира от 2012 година насам.

След успешно издържан тест в края на обучението и изготвяне на презентация по избрана тема, всеки от участниците получава удостоверение за ключова компетентност „Трудови, социални и осигурителни права“ и един квалификационен кредит. Темите на обучението са заложени в часа на класа през втория учебен срок през тази учебна година.

Целта на кампанията „Моето първо работно място“ е учениците завършващи средно образование да бъдат информирани за основните им трудови, социални и осигурителни права и задължения, за да се улесни прехода от училище към пазара на труда и бъдещото им кариерното развитие. Вторият етап на кампанията ще се проведе на терен, като представители на КНСБ ще се срещат с учениците в образователните институции.