Прием на предложения за финансиране на младежки проекти започна община Хасково. За реализация на идеите на младите хора в общинския бюджет тази година са предвидени 70 000 лв, съобщават от администрацията.


Финансирането на младежките инициативи е по Програма за финансово подпомагане на младежки дейности от община Хасково за 2024 г., приета с Решение № 1046 от 26.04.2024 г. на Общинския съвет. Тя цели да подкрепи и стимулира реализирането на младежки дейности на територията на община Хасково, в изпълнение на приоритетите на Общинския план за младежта за 2024г. и в съответствие с държавната политика за младежта.


По реда на програмата се отпускат финансови средства на младежи от 15г. до 29 години, младежки организации и организации, работещи с и за младите хора, за реализирането на младежки дейности, с адрес, седалище или дейност на територията на община Хасково.
Предложенията се подават в деловодството на Община Хасково в срок до 15 юни 2024 г.  


Програмата за финансово подпомагане на младежки дейности и необходимите документи за кандидатстване са публикувани в официалния сайт на общината.