52 деца от русенска област са върнати обратно в класните стаи през последните два месеца, това стана ясно от проведена днес среща, в която участваха и експерти от Областната администрация, които са пряко ангажирани с процеса. 31 екипа, в които са включени близо 400 души, са издирвали отпадналите ученици, а със семействата им са работили педагози и социални работници. Срещата е част от предвидените дейности на областния координационен център във връзка със създадения постоянно действащ механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Според областния управител Анатоли Станев работата между представителите на ръководената от него администрация, местната власт, Регионалното управление на образованието, Регионалната дирекция за социално подпомагане, Областната дирекция на МВР, както и представители на училищата и детските градини е на много високо ниво. „Резултатите подкрепят вижданията ми и показват, че сътрудничеството между институциите в региона е отлично. Въпреки това не можем да си позволим да се задоволяваме с постигнатото и трябва да продължим да полагаме всички усилия, за да могат повече деца да бъдат включени в образователната система“, коментира още Станев. 

Статистиката сочи, че за последните пет години в региона делът на необхванатите в образователните институции деца и ученици е намалял с 14%. Ако през юли 2017-а, когато е започнала работата по споменатия механизъм децата, за които не е имало никаква информация в специализираната информационна система, са били 4212 от общо 23 918, то към края на миналия месец те вече са едва 246 от 29 277. Тези данни извеждат областта на едно от челните места в страната. За сравнение общият дял на необхванатите в образователната система в България е 5.28%, като в началото на миналата учебна година е бил 5.44 %. 

„Усилията ни са обединени за прилагане на адекватни мерки спрямо контингента от деца и ученици, които живеят на адресите и поради различни причини не посещават учебни заведения (липса на средства, ранни бракове и др.). В резултат на тези усилия с всяка изминала година все повече деца и ученици са върнати в образователната система и сега дейността на педагогическите специалисти са насочени към тяхното приобщаване към образователния процес“, заяви началникът на Регионалното управление на образованието д-р Росица Георгиева.

Според експерти една от водещите причини за отпадане на децата и учениците в предучилищна възраст от образователната система е липсата на ангажираност и подкрепа от страна на семейството. Други семейни причини, отсъствия по неуважителни причини и пропуски в обучението също водят до отпадане от училище. По последни данни през настоящата учебна година 71 деца и ученици са отпаднали от образователната система, като 9 от тях са били в предучилищна възраст. Най-много отпаднали има в община Русе – 37, а без отпаднали се оказва единствено Две могили. Оказва се, че други 4 305 русенчета на възраст между 4 и 16 години са в чужбина. За съжаление по този показател се наблюдава почти двойно увеличение от 2017-а насам. Ако в средата на 2017-а емигриралите със своите семейства деца са били 2220, то сега те са над 4300. Независимо от този факт обаче се наблюдават и някои положителни тенденции. Незаписаните спадат повече от 12 пъти – от 422 деца и ученици през 2017 година до 34 през 2022-а. Процентът на отпадналите също бележи рязък спад. През 2017 отпадналите от образователната система са били 130, а сега те са 71. Близо девети пъти спада и броят на децата, за които няма информация.

Припомняме, че в страната задължителното образование е до 16-годишна възраст и затова в обхвата на системата не влизат учениците от 11-и и 12-и клас. 

Днешната инициатива е част и от междуинституционална среща по Национална програма „Заедно за всяко дете“, Модул 1 „Подпомагане на дейността на екипите за обхват“.