По 4900 лева месечна заплата  ще получава кметът на Пазарджик от 1 февруари, а увеличението  за кметовете на малките населени места ще е с 12%. Решението беше гласувано по време на редовната февруарска сесия на Общинския съвет, в чийто дневен ред единствена точка беше бюджетът на общината за 2024 година. Допълнителните разходи ще се покрият от държавната субсидия за издръжка на администрацията, която тази година е малки над 881 хиляди лева.

Самият бюджет също беше одобрен, но с известни корекции. Част от предложенията на Комисията по бюджет и финанси бяха отхвърлени. Сред тях бе намаляването на субсидията за обществен транспорт със 100 000 лева. Отхвърлено беше и предложението да се увеличи общата сума за субсидиране на спортните клубове с 500 хиляди лева.

По време на дискусиите кметът на общината Петър Куленски съобщи, че е задействана процедурата за безлихвения заем от 11 милиона лева и той скоро ще постъпи в хазната, след което припомни, че сумата ще се ползва за покриване на лихвоносни стари дългове към НАП, РИОСВ и част от просрочени задължения към доставчици на Община Пазарджик.