Близо 40% от язовирите в Южна България са в първа висока степен на потенциална опасност. Официалните данни показват, че от всички 5741 язовира в 14-те области в южната част на страната, 3571 попадат в графата потенциално опасни, а при 1350 от тях е констатиран реален риск. Анализът на комисиите, извършили огледите, показва, че са възможни сериозни последици за населението при освобождаване на съхраняваните в язовирите води, поради разрушаване на части от съоръжението или неправилна експлоатация.

Данните са предоставени на Дарик радио от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор по Закон за достъп до обществена информация.

С най-висок потенциален риск за населението са язовирите, класифицирани в първа висока и втора значителна степен на потенциална опасност, уточнява председателят на Държавната агенция Евгени Симеонов в отговор до Дарик радио.

В Южна България най-много опасни язовири има в област Хасково – над 540. В Пловдив те са 223,  в района на Ямбол - 210, в област Кърджали – 165, а в Бургас – 112. Обследването на язовирите „На река Потурнашка“ и „Хаджи Яне“, собственост на община Царево край Лозенец, установява, че по време на бедственото положение през септември миналата година, и при двете съоръжения са констатирани свлачищни процеси и рушене на короната.

С особено внимание се проверява техническото състояние на 416 язовира в страната, на които трябва да се извърши основен ремонт или реконструкция, допълват още от Държавната агенция. 345 от тях се намират в Южна България.

Съгласно Закона за водите (ЗВ) трябва да се извършват ежегодни проверки за безопасна експлоатация на тези язовири и съоръженията към тях. Отговорни за това са областните управители, които назначават нарочни комисии. Тези язовири се проверяват и от експерти на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор, а собствениците им са длъжни да извършават  технически прегледи два пъти годишно, от 1 март до 30 април, за високопланинските язовири и в периода от 1 септември до 31 октомври. До началото на 2024 г. експерти от агенцията трябва да са извършили проверка на всички съоръжения, съобщават още от там.