На 21 юни 2024 г. областният управител на област Плевен, Николай Абрашев отправи писмено питане до Министерството на регионалното развитие и благоустройството, за методически указания и становище относно бъдещото стопанисване и управление (включително и чрез отдаване под наем) на част от имоти – публична държавна собственост в Защитена местност „Кайлъка”.

Припомняме, че с Решение № 895 от 2020 г. Министерски съвет предостави за безвъзмездно управление на Община Плевен общо 37 поземлени имота на територията на Защитена местност „Кайлъка”.

Имотите обхващат централната част на парка – от Моста до хотел „Кайлъка”.

В техния обхват попадат и добре познати за гражданите и гостите на парк „Кайлъка” заведения за обществено хранене и обслужване.

След прехвърлянето на правото на управление към Община Плевен – се повдигнаха въпроси относно реда и начина за законосъобразното им функциониране. Това се пораждаше от факта, че от една страна Държавата (респ. Областен управител) вече не ги управлява. От друга - Община Плевен ги е получила от Държавата за безвъзмездно управление.

Последното влизаше в противоречие с ограниченията наложени от Закона за държавните помощи.

След работна среща между Областният управител на област Плевен – Николай Абрашев, кмета на Община Плевен д-р Валентин Христов в Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/ със зам. - министър Веселина Терзийска и инж. Петър Димитров, министър на околната среда и водите на Република България на 20.06.2024 г., беше изработен механизъм, по който законосъобразно и в интерес на гражданите и гостите на града ни, да е възможно продължаването на функционирането на тези обекти, които са станали неделима част от същността на парковата среда на Защитена местност „Кайлъка” и без тях тя би изгубила огромна част от своя чар и привлекателност.

Благодарение на съвместната и координирана дейност на местната власт в лицето на Николай Абрашев, Областен управител с централните органи, този проблем беше преодолян и Община Плевен, която реално осъществява грижите за защитената местност в тази нейна част, ще може да организира и провежда търгове за стопанисване на обектите в парк „Кайлъка”.