На работа през януари 2024г. в област Добрич са постъпили 320 безработни лица, съобщават от Дирекция “Бюро по труда” – Добрич. 318 са  устроени на работа на първичния трудов пазар. Две лица са устроени на субсидирани работни места по програми за заетост. През месеца в трудова заетост са устроени 36 младежи на възраст до 29 години, както и 23 продължително безработни лица (с регистрация в бюрата по труда над 1 година).

През януари 2024 г. в бюрата по труда от областта са заявени 280 работни места на първичния пазар на труда. Най-много от обявените през месеца свободни работни места са от сферата на преработваща промишленост (85), търговията (52), хотелиерство и ресторантьорство (45). Следват услуги (28) и селско стопанство (25).

Равнището на безработица в Добричка област през януари 2024г. е 6,25 %[1]. Броят на регистрираните безработни в бюрата по труда от областта е 3767, с 387 лица повече спрямо декември 2023 г. (3380). В сравнение с декември 2023 г. (5,61%) се отчита увеличение от 0,64 процентни пункта в равнището на безработица.

В град Добрич регистрираните безработни през месец януари са 1262, със 117 лица повече спрямо предходния месец (1145). Равнището на безработица в града е 3,82%, като се отчита увеличение спрямо предходния месец с 0,35%.

[1] Равнището на безработица е на база брой безработни, регистрирани в бюрата по труда, към икономически активните лица (15-64 г.), установени при Преброяване 2021г.