571 нарушения са констатирали за изминалия месец от Дирекция „Инспекция по труда“ в Хасково при 116 проверки. 288 от нарушенията са по осигуряване на здраве и безопасност при работа, 282- по трудови правоотношения  и едно по ЗТМТМ.


36 от проверките са били в областния център Хасково, 80- в други населени места на региона, като 10 са по сигнали на граждани. 


През периода са приложени 560 принудителни административни мерки и са съставени 32 акта за установяване на административни нарушения. Влезлите в сила наказателни постановления са 40 за общо 38 560 лв.


От Инспекцията по труда за юли до момента са издали и 22 разрешения за приемане на работа на непълнолетни лица, като през юни те са били 24.


От Дирекция „Инспекция по труда“-Хасково напомнят, че за наемането на непълнолетни лица се изисква задължително разрешение от Инспекцията по труда. Детският труд е забранен до 16-годишна възраст и липсата на такова разрешение се смята за престъпление, като при установени такива нарушения контролните органи на инспекцията уведомяват прокуратурата.