15 май 2024 г., София - Българската технологична компания SiteGround е дарила 300 000 лева в подкрепа на каузата на “Заедно в час” за по-качествено образование в българските училища през последните три години (за 2022, 2023 и 2024 г.). 

Средствата са инвестирани в обучението и развитието на учители, директори и училищни екипи от цялата страна по програма “Училища за пример” с фокус върху осъвременяването на техните управленски и преподавателски практики, насочени към академичния прогрес и благополучието на всеки ученик. От създаването ѝ през 2020 г. програмата е обхванала над 100 училища в страната, в които се обучават близо 44000 ученици.

Хиляда двеста и пет учители и директори са преминали през обученията, а през септември, 2024 г., участието си ще започне най-големият випуск до момента: 41 училища от 33 населени места в страната. 

“За “Заедно в час” е признание и привилегия да имаме подкрепата на успешна българска компания като SiteGround и нейните основатели. За икономиката на страната ни е от изключително значение училищата да подготвят качествено бъдещите мениджъри и предприемачи, тъй като най-добрите идеи се реализират в успешни бизнес решения от способни, мотивирани екипи, а добрите екипи се изграждат от хора с правилните умения, нагласи и знания,” каза изпълнителният директор на фондацията Траян Траянов. 

SiteGround е дългогодишен партньор на организацията като инвестира не само финансов ресурс, но подкрепя работата на “Заедно в час” и посредством менторство и обучения от страна на свои експерти.

Тенко Николов, управляващ директор на SiteGround, е член на Управителния съвет на фондацията от 2022 г. и има активно участие в стратегическото развитие на приоритетите и дейността ѝ.

По негови думи: “Бизнесът е отговорен за подкрепа на непрекъснатото усъвършенстване на образованието, за да гарантира, че разполага с необходимите кадри за постигане на по-добър живот в нашето общество.

Работата ни в тази посока не спира от години и вярвам, че с навлизането на новите технологии ще можем да използваме още по-голям ресурс, за да подкрепим българските ученици в усвояване уменията от бъдещето”. 

Като част от тази стратегия, Ясен Кипров, оглавяващ екипа по изкуствен интелект в SiteGround, изнесе първа от поредица вдъхновяващи лекции пред учениците от VII клас на 40-о СУ в София. 

Кипров обсъди широк спектър от теми, включително разнообразни приложения на изкуствения интелект в различни сфери на живота.

Той сподели лични преживявания от своя професионален път и акцентира на значението на непрекъснатото обучение и адаптиране към новите технологии. 

Също така, Ясен Кипров даде ценни съвети относно кариерното развитие на учениците, подчертавайки важността на развиване на качества като любопитство и ангажираност. 

На финала на своята презентация, той насърчи учениците да използват възможностите, които дигиталните технологии предоставят, за да бъдат успешни и подготвени за предизвикателствата на бъдещето. 

SiteGround е сред най-големите инвеститори в българското образование.

Освен регулярната си подкрепа за “Заедно в час”, компанията дарява в рамките на пет години и до 12 милиона лева на първия български Институт за компютърни науки, изкуствен интелект и технологии (INSAIT).

Сумата ще покрие разходите за възнаграждение на учените от световен ранг, които институтът привлече да преподават в страната ни, за период от пет години.

За SiteGround

SiteGround предоставя дарения и на различни неправителствени организации, които подкрепят кариерно ориентиране за млади хора, както и предприемачески проекти и менторство. 

SiteGround е една от най-големите независими компании за уебсайт хостинг решения, софтуер и продукти в света.

С дългогодишен опит в сферата, компанията управлява над 3 милиона уебсайт домейна в над 10 дейта центъра в Европа, Азия и Америка, а приложенията, които развива, са инсталирани от над три милиона потребители в световен мащаб.

Днес SiteGround има екип от над 500 души, работещи от офисите на компанията в София, Пловдив и Стара Загора. SiteGround e компания, която влага много усилия в това да поддържа силната си фирмена култура, да се грижи за благосъстоянието на екипа си и обществото.

Само за 2023 година SiteGround е отличена с над 30 награди като водещ работодател и социално отговорна компания от различни престижни организации, в това число международните Stevie Awards, Forbes Business Awards и други. 

За Заедно в час

Фондация “Заедно в час” вече 14 години работи за това всяко дете в България да има достъп до качествено образование и възможност да реализира потенциала си.

Организациятаразвива нови учители, подкрепя цели училищни екипи и изгражда партньорства за въвеждането на добри практики в образователната система. 

“Заедно в час” реализира три основни програми: “Нов път в преподаването” за привличане, обучение и подкрепа на нови учители в образователната система, “Училища за пример” за подкрепа и обучение на училищни екипи и “Учим заедно” за финансиране на училищни проекти за справяне с образователните трудности, причинени от пандемията. 

Паралелно с трите програми “Заедно в час” непрекъснато търси начини за създаването и споделянето на все повече успешни примери и добри практики, които илюстрират ефективни начини за подобрение на резултатите на отделни ученици, класни стаи, училища и общности.

“Заедно в час” е създадена по инициатива и с финансовата подкрепа на фондация “Америка за България” и е част от глобалната образователна мрежа Teach For All.