Есента е сезонът, в който започва миграцията на птиците към по-топлите места и това е повод 3-ти октомври да бъде избран за Европейски ден на птиците. През март 1902 г. в Париж е приета Конвенция за защита на полезните птици. Тя влиза в сила декември 1906 г. По-късно, през 1950 г. документът е актуализиран.

Птиците са тясно свързани с човека и са въведени за домашно гледане и са селекционирани с цел получаване на продукти от тях. Използват се за месо, яйца, перушина, кожи. Отглеждат се и като паркови или декоративни животни.

Други птици са предмет на спортен лов и по-рядко на лов с цел прехрана. Някои от видовете са красиво оцветени, други пеят хубаво.

В древен Рим гъските дори са служили като пазачи. В България с подобна цел са отглеждани белите ангъчи. Различни пернати красавци са част от гербовете на градове и държави по света. Имало ли е птица Ливер? Трудно е,  но може да видите изображението й от 1350 г. върху градския печат на Ливърпул. Лесно е да се направи връзка с името на града…

Кой е символът за щастие и любов в Ахтопол? – Кукумявката Агао! Според преданието, тя спасила двама влюбени. В нейна чест селището било наречено Агаполис, град на Агао. Съществувал ли е Феникс? За митичните му възкресения от пламъците разказват легенди и в древен Египет, и в Арабската пустиня, на европейския континент, в Южна Америка.Извън митологията, тъжната статистика гласи, че в момента над 1200 вида птици са застрашени от изчезване.

България е една от европейските страни с най-голямо биоразнообразие. У нас се срещат 429 вида птици. През територията на България минават две въздушни магистрали на прелетните птици: Виа Аристотелис (Задбалканския път) през долината на река Струма, Софийското поле и Искърското дефиле и Виа Понтика – един от главни маршрути на миграция на птиците от Европа към Африка,който върви над Странджа и по бреговата ивица на Черно море. Този маршрут следват много видове грабливи, водолюбиви и пойни птици, измежду които 78% от всички бели щъркели и цялата популация на розов пеликан в Европа, както и изключително редките видове царски орел, египетски и белоглав лешояд.

Един от пунктовете по Виа Понтика, където мигриращите птици традиционно спират да почиват, а някои и остават да зимуват и гнездят, са Бургаските влажни зони. Тук орнитолози и любители на птици от цяла Европа се стичат, за да наблюдават птиците.

Основната цел на Европейските дни на птиците е да се привлече вниманието на хората върху тях, да се насочи то към проблемите на защитата на местообитанията на птиците, да се повиши осведомеността на широката общественост относно миграцията и опазването на световно застрашените видове и техните местообитания, както и опазване на природата като цяло.