Окръжен съд-Силистра призна А.А. за виновен в това, че на 24 октомври 2023 година при управляване на собственото си моторно превозно средство е нарушил правилата за движение по пътищата, и по непредпазливост е причинил смъртта на пътника в лекия автомобил В.И., на 16 години, от град Силистра. Установено е, че в кръвта на подсъдимия А.А. и пострадалия В.И. липсват етилов алкохол и наркотични вещества.

В съдебно заседание подсъдимият А.А. поиска от съда да се ползва от предвидената законова възможност и делото да се гледа по реда на Особените правила на глава 27 от Наказателно-процесуалния кодекс /НПК/ за съкратено съдебно следствие. Ето защо, в това производство подсъдимият призна изцяло фактите, изложени в обстоятелствената част на обвинителния акт и се съгласи да не се събират доказателства за тези факти в съдебната фаза. Съобразно диференцираната процедура при постановяване на осъдителна присъда. съдът задължително намалява наказанието, което е наложил с една трета.

С оглед на закона и данните по делото, наказателния състав на съда наложи на подсъдимия наказание по вид „лишаване от свобода“ за срок от три години. Изтърпяването на наложеното наказание бе отложено с максималния предвиден в закона изпитателен срок от пет години, на основание чл. 66, ал. 1 от Наказателния кодекс /НК/. Тази разпоредбата гласи, че „когато съдът налага наказание лишаване от свобода до три години, той може да отложи изпълнението на наложеното наказание за срок от три до пет години, ако лицето не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер и ако съдът намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето на осъдения не е наложително да изтърпи наказанието.“

С присъдата си съдът лиши подсъдимият от право да управлява МПС за срок от четири години, считано от влизане на присъдата в сила.

Подсъдимият бе осъден да заплати и направените по делото разноски в досъдебната фаза.

Осъденият А.А. е на 20 години, със средно образование, неосъждан, от град Силистра.

Присъдата е постановена с единодушно мнозинство на съдебния състав, без изразено особено мнение, и подлежи на обжалване или протест пред Апелативен съд-Варна.