9980 човека са гласували към 13 часа в община Дупница. Това е 24,59 %.

До момента е подаден един сигнал в общинската избирателна комисия, той е за нерегламентирано поставен агитационен материал на секцията в село Баланово където общинската комисия установява нарушение.