23 пожара са регистрирани на територията на СИДП от началото на годината до момента. Засегнати са 212 декара широколистни, смесени и иглолистни гори. Най-много са пожарите в държавните гори на ДГС-Варна – 6 на брой, следва ДГС-Суворово и ДЛС-Балчик с по 4 и ДГС-Преслав с 3. По два пожара са регистрирани в ДГС-Генерал Тошево и ДЛС-Шерна и по един в ДГС-Цонево и ДГС-Омуртаг. Най-много засегнати площи има на територията на ДЛС-Балчик – 53  декара и с три декара по-малко в Омуртаг.

Всички пожари до момента са низови, като са засегнати 152 декара държавни гори, 24 декара общински и 36 декара частни горски територии. В по-голямата си част запалванията са поради човешка небрежност – опожаряване на пасбища, палене на огън в близост до горски масиви, както и изхвърляне на незагасени цигари.

В борбата с пламъците са участвали 113 горски и 92 пожарникари, като загасянето на огъня е струвало на стопанствата 2113 лева.

През миналата година пожарите в четирите области в обхвата на СИДП са били 20, през 2020г. са били 71, през 2019г – 62. Най-много пожари на територията на предприятието е имало през 2000г.-116, 2001г.-141, 2007г.-167 и през 2012г.-129.

Заради засушаването през последните седмици ръководството на СИДП призовава гражданите да бъдат особено внимателни, да не палят огън, да не оставят незагасени огнища и да подават сигнали на телефон 112 ако станат свидетели на пожар. Припомняме, че умишлените запалвания се наказват от закона и дежурните екипи на стопанствата следят за всички злоумишлени действия в горите и близост до тях.