Общото събрание на ООН обявява 21-ви ноември за Световен ден на телевизията на 17 декември 1996 г. Изборът на датата не е случаен, защото на този ден същата година се е състоял първият Световен телевизионен форум. ООН утвърждава силата на телевизията като медия, която достига до най-голям брой хора и има най-голямо обществено влияние по цял свят. От световната организация насърчават международния обмен на телевизионни програми като се фокусират на общочовешки проблеми като мир, сигурност, икономическо и социално развитие и културен обмен.

Историята на телевизията е започнала преди около 80 години. Първите експерименти с използването на електронни лъчи за предаване и приемане на изображения на определени разстояния започват още в началото на 20-те години на ХХ век в САЩ, Япония и Съветския Съюз.

През 1933 г. американският инженер от руски произход Владимир Зворикин успява да изобрети катодната тръба, която  се явява главна част на повечето телевизори. Благодарение на откритието на Зворикин през 1936 г. започват редовни телевизионни програми във Великобритания и Германия, а през 1941 г. и в САЩ.

Първите телевизори са с механична развивка. По-късно се появяват черно-белите телевизори. Телевизорите стават популярни сред масовите потребители след Втората световна война. Първите показват черно-бяло изображение, но след 1953 г. са добавени цветове и през 1960-те години телевизионните антени стават характерна черта на домовете.

През 1970-те въз основа на популярността на телевизионните приемници започва развитието на системите за домашен запис и възпроизвеждане на видео, отначало на магнитна лента (Betamax, VHS) и по-късно на DVD. Телевизорите играят роля на монитор и за първите домашни конзоли за видеоигри (напр. Atari, Nintendo, Sega) през 1980-те.

Към 2010 година телевизорите с кинескопи са почти изместени от телевизори с плоскопанелен дисплей, основан на течни кристали (LCD) или светодиоди (LED).