На днешния 2 юни с ритуал пред паметника на Христо Ботев на едноименния булевард в Плевен, ще бъде отбелязан Денят на гениалния поет и революционер, и на загиналите за свободата и независимостта на България. 

Военен ритуал, панихида, патриотични песни, изпълнени от хор „Звъника” и Общинския духов оркестър,  включва тържественото честване на Деня на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България, организирано от Община Плевен, което ще започне в 11:30 часа.

Слово ще произнесе кметът на Община Плевен Георг Спартански, ще бъдат поднесени венци и цветя в знак на признателност пред подвига на загиналите за свободата и независимостта на България.

Точно в 12:00 часа в продължение на две минути ще бъдат включени сирените във всички населени места на община Плевен.

 С Решение № 211/31.05.1993 година на Министерския съвет на Република България на 2 юни паметта на героите се почита с вой на сирени.

В тази връзка и в изпълнение на  Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 01.03.2012 г., обн. ДВ бр.20 от 09.03.2012 г., изм. и  доп. ДВ бр. 61 от 02.08.2019 год. на 2 юни 2023 г., в 12.00 ч. ще се проведе тест със сиренната система.

Тестът ще се проведе чрез реално задействане на крайните акустични устройства (сирени) в продължение на две минути с  излъчване на  акустичния сигнал „Въздушна опасност”.

Денят на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България се отбелязва за първи път официално през 1901 година, когато на връх Вола присъстват и живи Ботеви четници.

За първи път през 1948 г. се използват сирени на деня на Ботев, когато се отбелязва 100-годишнината от рождението на революционера.