На 18-ти март се отбелязва Световният ден на мозъка. Човешкият мозък е най-сложният за изучаване и разбиране орган. Погледнато анатомично, той представлява едно голямо розово-сиво яйце с тегло около 1400 грама. 

Човешкият мозък е един от органите при човека, сходен по устройство с мозъка на останалите бозайници, но с по-голям размер, отнесен към размера на тялото. Той управлява както нашите жизнени функции, така и поведението ни. Нашите мисли, спомени и чувства са плод на неговата дейност. Познанията ни за мозъка, въпреки интензивните изследвания, са все още частични.

Разположен в черепната кухина, главният мозък съдържа приблизително 86 млрд. нервни клетки при възрастен индивид – толкова, колкото са и звездите в нашата галактика. Покрит е със същите обвивки, както и гръбначният. И двата мозъка са изградени от сиво и бяло вещество. Сивото вещество образува струпвания – ядра, разпръснати сред бялото вещество. Сивото вещество обгръща отвън крайния и малкия мозък и образува тяхната кора. Бялото вещество образува проводящите пътища, свързващи отделните части на главния мозък помежду им, както и главния мозък с гръбначния.